מעקות חוץ

מעקות החוץ נועדו ל-

גידור מרפסות חיצוניות, למעקות היקפיות לגידור בריכה או חצר ומעקות נויח לקישוט הבית המקיפים אותו.
איכות מעקות החוץ חייבת להישמר בקפידה!
חייבים להיות עבים מספיק, בעלי חיסום ובלתי פגיעים ושבירים ביחס לנזקי מזג האוויר או פגיעת חפצים.
המעקות מותאמות לפי התקן בישראל וצורך הלקוח.